Aramavičiūtė V. „Pratarmė“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 15, 2005 m.gruodžio, p. 8-9, doi:10.15388/ActPaed.2005.15.9721.