Martišauskienė E. „Tiesos Liudijimas – pedagoginės Veiklos Pamatas“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 15, 2005 m.gruodžio, p. 52-59, doi:10.15388/ActPaed.2005.15.9725.