Jonynienė Živilė. „Vaiko Teisių įgyvendinimo Lietuvoje Aktualijos“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 15, 2016 m.sausio, p. 129-42, doi:10.15388/ActPaed.2005.15.9733.