Sirtautas V. V. „Studentų Tautinio išsiauklėjimo Tyrimas Klaipėdos Universitete“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 15, 2005 m.gruodžio, p. 165-7, doi:10.15388/ActPaed.2005.15.9737.