Zaleskienė I. „Svarstymai Demokratijoje Ir Pilietinė Edukacija“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 15, 2005 m.gruodžio, p. 212-21, doi:10.15388/ActPaed.2005.15.9741.