Jovaiša L. „Veikalas asmenybės Dvasinei Brandai Ugdyti“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 15, 2005 m.gruodžio, p. 258-9, doi:10.15388/ActPaed.2005.15.9746.