Martišauskienė E. „Paauglių Dvasinių Vertybių Internalizacijos pedagoginės Problemos XXI amžiaus iššūkių Kontekste“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 14, 2005 m.sausio, p. 28-37, doi:10.15388/ActPaed.2005.14.9750.