Raudeliūnaitė R. „Kai Kurie regėjimo neįgalumą turinčių Jaunuolių Socialinių įgūdžių Tyrimo Aspektai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 14, 2005 m.sausio, p. 125-32, doi:10.15388/ActPaed.2005.14.9761.