Švedaitė B. „Sėkmingos socialinės pedagoginės Veiklos Veiksniai: Empirinės išvados“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 14, 2005 m.sausio, p. 133-44, doi:10.15388/ActPaed.2005.14.9762.