Bulajeva T. „Aukštojo Mokslo Internacionalizavimas Globalizacijos sąlygomis“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 14, 2005 m.sausio, p. 179-86, doi:10.15388/ActPaed.2005.14.9766.