Stonkuvienė I. „Asmens Ir Gamtos Santykiai Kaimo bendruomenės požiūriu“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 12, 2004 m.birželio, p. 183-97, doi:10.15388/ActPaed.2004.12.9773.