Kairė, Sandra, ir Lilija Duoblienė. „Artefaktai Bendrojo Ugdymo Mokyklose: Laisva Ar Sunorminta kūryba?“. Acta Paedagogica Vilnensia 360 (rugsėjo 1, 2016): 42-58. žiūrėta liepos 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10071.