Grudulaitė, Lina. „Vaikų, lankančių Dienos centrą, Socialinio Darbuotojo Autoriteto Suvokimas“. Acta Paedagogica Vilnensia 360 (rugsėjo 1, 2016): 99-110. žiūrėta sausio 22, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10075.