Kalvaitis, Albinas. „Ar Lietuvos Mokytojams Vis Dar Reikia Tobulinti kvalifikaciją?“. Acta Paedagogica Vilnensia 370 (gruodžio 27, 2016): 35-44. žiūrėta spalio 3, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10464.