Valdmane, Liene. „Medijų Ir Informacinis raštingumas Kaip Asmens įgalinimo Priemonė“. Acta Paedagogica Vilnensia 370 (gruodžio 27, 2016): 58-70. žiūrėta liepos 6, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10466.