Medne, Dace, Jansone-Ratinika Nora, ir Ilze Dinka. „Tėvų auklėjimo Kompetencijos Diskursas Latvijos žiniasklaidos erdvėje (2004–2016 m.)“. Acta Paedagogica Vilnensia 380 (liepos 26, 2017): 159-175. žiūrėta spalio 27, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10799.