Player-Koro Catarina, ir Dennis Beach. „Privačių veikėjų Poveikis Mokytojams Rengti Švedijoje. Švietimo Politikos Mobilumo Tinklo Etnografijos Tyrimas“. Acta Paedagogica Vilnensia 390 (gruodžio 29, 2017): 83-96. žiūrėta gruodžio 6, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/11476.