Kriaučiūnienė, Roma. „Mano širdies žodžiai Mokytojai. Prof. Vanda Aramavičiūtė (1936–2017)“. Acta Paedagogica Vilnensia 390 (gruodžio 29, 2017): 169-171. žiūrėta gruodžio 2, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/11500.