Skukauskaitė, Audra, Liudmila Rupšienė, Koro Catarina Player, ir Dennis Beach. „Pratarmė“. Acta Paedagogica Vilnensia 390 (gruodžio 29, 2017): 9-14. žiūrėta sausio 17, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/11757.