Guerrero Alba-Lucy. „Bendradarbiavimo Etnografijos galimybės Atskleisti Ir Kurti Vaikų pajėgumą Konstruojant Gilesnį Supratimą Apie perkeltųjų Vaikų Situaciją Kolumbijoje“. Acta Paedagogica Vilnensia 390 (gruodžio 29, 2017): 31-44. žiūrėta gruodžio 8, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/11765.