Žemaitėlytė-Ivanavičė Ingrida. „Romai pagrindinėje Mokykloje: Tarp Selektyvios Izoliacijos Ir visiškos Niveliacijos“. Acta Paedagogica Vilnensia 410 (sausio 22, 2019): 72-86. žiūrėta gruodžio 9, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12375.