Lazauskaitė-Zabielskė Jurgita, Pociūtė Birutė, ir Bulotaitė Laima. „Mokykloje dirbančių Karjeros Konsultantų Saviveiksmingumo Vaidmuo Pasitenkinimui Karjeros Konsultavimu Ir Tikslams Pasiekti“. Acta Paedagogica Vilnensia 430 (gruodžio 20, 2019): 141-155. žiūrėta liepos 31, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/16164.