Grakauskaitė-Karkockienė Daiva. „STUDENTŲ KŪRYBIŠKUMO, ASMENYBĖS BRUOŽŲ IR GIMIMO EILIŠKUMO SĄSAJOS“. Acta Paedagogica Vilnensia 310 (sausio 1, 2013): 84-94. žiūrėta gegužės 18, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2513.