Martišauskienė, Elvyda, ir Vilius Tavoras. „Mokytojų vertybinės Orientacijos Kaip Jų meninės individualybės Formavimosi Veiksnys“. Acta Paedagogica Vilnensia 28 (sausio 1, 2012): 73-82. žiūrėta spalio 23, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2936.