Aramavičiūtė, Vanda, ir Placida Jasiūnaitė. „Žaidimas Kaip Vaiko Socializacijos Veiksnys Ikimokykliniame amžiuje“. Acta Paedagogica Vilnensia 26 (sausio 1, 2011): 70-81. žiūrėta birželio 30, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2980.