Pociūtė, Birutė. „Leono Jovaišos indėlis į Profesinio Orientavimo Tyrimus Ir Praktiką“. Acta Paedagogica Vilnensia 250 (sausio 1, 2010): 43-56. žiūrėta spalio 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3009.