Gaučaitė, Ramutė, ir Česlovas Kalenda. „Dvasingumo Sklaidos žmogaus Pasaulyje Analizė“. Acta Paedagogica Vilnensia 240 (sausio 1, 2010): 157-160. žiūrėta rugsėjo 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3026.