Duoblienė, Lilija. „Ar Pavyks išvengti Hibridinio Tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje?“. Acta Paedagogica Vilnensia 230 (sausio 1, 2009): 79-91. žiūrėta rugsėjo 23, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3046.