Martišauskienė, Elvyda. „Pedagogų požiūris į Mokytojo Kompetencijų raišką“. Acta Paedagogica Vilnensia 220 (sausio 1, 2009): 88-101. žiūrėta gruodžio 5, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3067.