Targamadzė, Vilija, ir Zita Nauckūnaitė. „SOLO Taksonomija Kaip Mokinių rašinių Vertinimo Priemonė“. Acta Paedagogica Vilnensia 220 (sausio 1, 2009): 65-75. žiūrėta birželio 29, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3069.