Aramavičiūtė, Vanda. „Pratarmė“. Acta Paedagogica Vilnensia 220 (sausio 1, 2009): 7-8. žiūrėta spalio 7, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3074.