Pociūtė, Birutė, Antanas Kairys, Ieva Urbanavičiūtė, ir Audronė Liniauskaitė. „VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ PROFESINIS TAPATUMAS IR KARJEROS ADAPTYVUMAS“. Acta Paedagogica Vilnensia 330 (sausio 1, 2014): 46-59. žiūrėta sausio 29, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/4392.