Martišauskienė, Elvyda. „Fundamentinės Ugdymo Problemos Antano Maceinos Pedagogikoje“. Acta Paedagogica Vilnensia 210 (gruodžio 23, 2008): 14-21. žiūrėta birželio 28, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7490.