Prakapas, Romas, ir Vilija Targamadzë. „Auditas Mokykloje: Tarp Proceso Ir Strategijos“. Acta Paedagogica Vilnensia 210 (gruodžio 23, 2008): 89-100. žiūrėta birželio 29, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7497.