Juodaitytė, Audronė, ir Erika Šaparnytė. „Vaikų kompiuterinės kultūros Komunikacinio Diskurso Empirinis Tyrimas“. Acta Paedagogica Vilnensia 210 (gruodžio 23, 2008): 101-116. žiūrėta gegužės 27, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7498.