Teresevičienė, Margarita, Vaiva Zuzevičiūtė, ir Sandra Kabišaitytė. „Pasirengimas Vertinti Neformaliai Ir Savaime įgytą Kompetenciją“. Acta Paedagogica Vilnensia 20 (sausio 1, 2008): 78-89. žiūrėta gruodžio 1, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7518.