Aramavičiūtė, Vanda, ir Elvyda Martišauskienė. „Santykių Su tėvais pokyčių Aspektai: Paauglių požiūris“. Acta Paedagogica Vilnensia 20 (sausio 1, 2008): 201-212. žiūrėta gegužės 25, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7528.