Pruskus, Valdas. „Aplinkos Kokybė Kaip Vertybė vartotojiškoje visuomenėje: Ekologinės, ekonominės Ir kultūrinės-edukacinės Dimensijos“. Acta Paedagogica Vilnensia 20 (sausio 1, 2008): 244-258. žiūrėta liepos 5, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7531.