Balundė, Audra, ir Grakauskaitė-Karkockienė Daiva. „VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS“. Acta Paedagogica Vilnensia 340 (liepos 30, 2015): 105-116. žiūrėta gruodžio 2, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/8346.