Dagienė, Valentina, Eimantas Pėlikis, ir Gabrielė Stupurienė. „INFORMATINIO MĄSTYMO UGDYMO UŽDUOTYS: MERGINŲ IR VAIKINŲ SPRENDIMŲ ANALIZĖ“. Acta Paedagogica Vilnensia 350 (gruodžio 28, 2015): 53-66. žiūrėta gegužės 12, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9190.