Aramavičiūtė, Vanda. „DISERTACIJA APIE NEOLIBERALIZUOTOS BENDROJO UGDYMO POLITIKOS TRANSFORMACIJŲ KRITINĘ ANALIZĘ“. Acta Paedagogica Vilnensia 350 (gruodžio 28, 2015): 135-137. žiūrėta gegužės 11, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9197.