Širiakovienė, Asta. „Darbinio Mokymo Koncepcijos Lietuvių Pedagogų Darbuose“. Acta Paedagogica Vilnensia 40 (sausio 17, 2016): 67-75. žiūrėta gegužės 12, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9409.