Martišauskienė, Elvyda. „Klasės auklėtojo Veikla: Dvasios Tapsmo Veiksnys“. Acta Paedagogica Vilnensia 40 (sausio 17, 2016): 169-174. žiūrėta gegužės 11, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9420.