Želvys, Rimantas. „Mokytojų požiūris į Kai Kuriuos švietimo Kaitos Valdymo Lietuvoje Aspektus“. Acta Paedagogica Vilnensia 50 (sausio 17, 2016): 9-20. žiūrėta birželio 14, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9429.