Kavaliauskienė, Vanda. „Pedagoginio pašaukimo Kriterijus Parenkant būsimuosius Mokytojus“. Acta Paedagogica Vilnensia 50 (gruodžio 21, 1998): 47-60. žiūrėta sausio 26, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9432.