Aramavičiūtė, Vanda. „Aukštesniųjų Klasių Moksleivių Dvasingumo Aspektai“. Acta Paedagogica Vilnensia 50 (gruodžio 21, 1998): 93-105. žiūrėta spalio 7, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9436.