Valatkaitė-Rimienė Vaiva. „Moksleivių Ir Studentų Kritinio mąstymo Ypatumai Ir Lavinimo galimybės“. Acta Paedagogica Vilnensia 50 (gruodžio 21, 1998): 173-183. žiūrėta gegužės 19, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9441.