Valatkienė, Stasė. „Tradicinės, ,aktyviosios‘ Ir šiuolaikinės Moderniosios Pedagogikos Lyginamoji Analizė“. Acta Paedagogica Vilnensia 50 (gruodžio 21, 1998): 239-255. žiūrėta gruodžio 5, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9446.