Beresnevičienė, Danguolė. „Suaugusiųjų švietimo Vaidmuo Rytų Ir Centrinės Europos šalyse“. Acta Paedagogica Vilnensia 60 (gruodžio 15, 1999): 74-87. žiūrėta gruodžio 9, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9459.