Aramavičiūtė, Vanda. „Vyresniųjų Moksleivių Santykių Su Pasauliu Brandos Ypatumai“. Acta Paedagogica Vilnensia 70 (gruodžio 18, 2000): 30-37. žiūrėta rugsėjo 26, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9483.